Ismét az MVM OVIT nyerte el a világ legnagyobb részecskegyorsítójának nagyfeszültségű hálózatbővítési és rekonstrukciós munkáit


Budapest, 2017. május 8. – A 2012-14-es sikeres hálózatfelújítási projektet követően ismét az MVM OVIT-ot választotta a CERN a 400 kV-os nagyfeszültségű hálózatának bővítési és rekonstrukciós feladatainak elvégzésére. Az 1954-ben alapított, Genf közelében található CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) üzemelteti a világ legnagyobb részecskegyorsítóját.

2012-ben sikeres nemzetközi pályázat eredményeképpen, a CERN 66 kV-os villamos hálózata védelmi és irányítástechnikai rendszerének felújítási munkáit az MVM OVIT végezte. A CERN főelosztó hálózatának gerincét a 66 kV-os hálózat adja, ez látja el energiával a világ legnagyobb részecskegyorsítóját, a Nagy Hadronütköztetőt. Akkor az MVM OVIT a védelmi és irányítástechnikai rendszer felújítását legnagyobb részt Magyarországon fejlesztett és gyártott berendezésekkel valósította meg.

2016-ban az MVM OVIT ismét szerződést köthetett a CERN-nel, ezúttal a 400 kV-os villamos hálózat bővítésére és rekonstrukciójára. A projekt egyrészről a meglévő 400 kV-os alállomás védelmi és irányítástechnikai rendszerének felújításáról szól, amelynek tervezési és előszerelési munkálatai 2016-17-ben Magyarországon zajlanak, majd 2018-19-ben a helyszíni telepítés következik. Másrészről tartalmazza egy új 400/66 kV-os alállomás védelmi és irányítási rendszerének szállítását, melyet teljes mértékben az MVM OVIT tervez, telepít és helyez üzembe. A kivitelezésnél ismételten a 66 kV-os hálózat felújítása során már jól bevált hazai fejlesztésű és Magyarországon gyártott berendezéstípusokat használnak. A projekt várhatóan 2019 tavaszán zárul a legösszetettebb fázissal, az üzembe helyezési eljárással.

Akárcsak 2012-14-ben, az MVM OVIT legnagyobb részben saját belső erőforrásaira támaszkodva valósítja meg a projektet. Az MVM OVIT magasan képzett mérnök, kivitelező és támogató szakemberei számos helyen végeztek és végeznek hasonlóan összetett projekteket. A CERN a korábbi, 2012-2014-ben végrehajtott projekt lezárásakor elismerését fejezte ki az MVM OVIT szakmai munkájának minőségével kapcsolatban.

Az a tény, hogy a CERN mint elismert államközi szervezet, az MVM OVIT tudását, tapasztalatát, szakértelmét veszi igénybe, kiváló referenciát jelent a társaság számára, a külföldi partnerek részére végzett villamoshálózat-fejlesztési feladatok terén.

***

CERN – az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet

A Cern, azaz az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet fizikusai és mérnökei a világegyetem mélystruktúráját vizsgálják. A világ legnagyobb, legösszetettebb tudományos műszerei segítségével kutatják az anyag alapvető összetevőit – az elemi részecskéket. A részecskéket közel fénysebességgel ütköztetik. A folyamat megfigyelésével a fizikusok újabb bizonyítékokat találhatnak arra, hogy ezek a részecskék hogyan lépnek egymással kölcsönhatásra, és ennek alapján feltárhatják a természet legalapvetőbb törvényeit. A CERN szervezetét jelenleg 22 tagállam – köztük Magyarország – működteti, az intézetnek 3000 alkalmazottja és 13 000 felhasználója (az alkalmazottakkal együttműködve dolgozó kutatója) van.

MVM OVIT Zrt.

Az MVM OVIT Zrt. a sikeres, regionális szinten is meghatározó, nemzeti tulajdonú MVM Csoport tagja, Magyarország energetikai iparának legkiterjedtebb tevékenységi körű építő, szerelő és gyártó társasága. Közel 70 éve végzi nagyfeszültségű hálózat létesítését, karbantartását és fejlesztését, illetve ellátja a paksi atomerőmű üzemeltetése során felmerülő villamos és irányítástechnikai, valamint gépész szerelő és karbantartó feladatokat. Az MVM Csoportban ellátott feladatai mellett fontos szerepet vállal a hazai erőművek, áramszolgáltatók, vasúttársaságok, továbbá ipari nagyfogyasztók és külföldi megrendelők létesítési, karbantartási, fejlesztési beruházásaiban. A társaság a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi fejlesztésekben és az innovatív technológiák bevezetésében és alkalmazásában aktívan részt vesz.