Társadalmi felelősségvállalás

Az MVM OVIT Zrt. az integrált nemzeti energetikai társaságcsoport– azMVM Csoport – ismert és elismert tagjaként végzi tevékenységét. A társaságcsoport céljaival megegyezően törekvése, hogy gazdasági súlyához mérten szerepet vállaljon a társadalmi célok megvalósulásának elősegítésében, közös értékeink megóvásában, megismertetésében és fejlesztésében.

A cégcsoport tagjaként az MVM OVIT Zrt. támogatási, adományozási, szponzorációs tevékenységét az MVM Csoport elfogadott társadalmi felelősségvállalási iránylevei szerint végzi. Az irányelvek célja, hogy a vállalatcsoport tagjai a társasági és össztársadalmi céloknak megfelelően, felelősen használják fel a társadalmi felelősségvállalásra szánt erőforrásokat és pénzösszegeket.

A társaság törekszik arra, hogy olyan támogatásokat is megvalósítson, amelyben szakmai résztvevőként kivitelezői segítséget tud nyújtani, erősítve ezzel célcsoportjai számára a társaságról – több mint hat évtizedes működése alatt – mint megbízható építő-szerelő-szolgáltató partnerről kialakult képet. Az elmúlt években ezen elv mentén valósult meg több támogatási együttműködés, például transzformátorfelszerelési, nehézszállítási szolgáltatás biztosításával.

AzMVM Csoport társadalmi felelősségvállalási irányelveit szem előtt tartva az MVM OVIT Zrt.a következő támogatási területekre és programokra koncentrál:

  • egyetemes és hazai kultúra
  • tudomány és oktatás
  • sport
  • karitatív tevékenység
  • környezetvédelem és fenntarthatóság
  • regionális projektek
  • munkavállalói önkéntesség

Kultúra

A kulturális együttműködések megvalósítása során cél, hogy az MVM OVIT Zrt. hozzájáruljon a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megőrzéséhez, fontos programok, művészek és alkotóműhelyek támogatásához.

Szent Jakab-zarándokút

A Szent Jakab Baráti Kör célja az európai kulturális örökség részét képező, Európa több országán átívelő zarándokút, a Camino de Santiago magyarországi szakaszán, a Szent Jakab-zarándokúton(Budapest–Lébény) a jelzések kiépítése, az út folyamatos gondozása. Az MVM OVIT Zrt. 2011-től segíti a magyarországi zarándokút kiépítését.2011–12-ben az útjelzések, táblák, betonoszlopok gyártása és kihelyezése történt meg, valamint elkészült az út honlapja és egy kültéri zarándoktérkép is Lébényben. 2013-ban a zarándokút útikönyve jelent meg az MVM OVIT Zrt. támogatásával. A könyv hasznos tanácsokkal segíti a fizikai és lelki felkészülést az útra, térképekkel bemutatja a napi szakaszokat, tartalmazza a tudnivalókat a településekről, szálláshelyekről, és számos érdekességet mutat be a zarándoklás témaköréből. 2014-ben és 2015-ben az együttműködés folytatásaként az egyesület által rendezett fotópályázat és -kiállítás képeinek, meghívójának és szórólapjának nyomtatásátsegítette a társaság.

Németh Marcell szobrászművész

 

A fiatal szobrászművész, Németh Marcell tematikus érdeklődése a villamosenergia-ipar tevékenységéhez kötődik, fémreliefjein nagyfeszültségű távvezetékek jelennek meg. A társaság évek óta támogatja a művész alkotói munkásságát. MVM OVIT Zrt. központi telephelyén kiállítás volt látható műveiből, valamint a társaság 2012. évi üzleti jelentésének címlapja a szobrászművész egyik munkája alapján készült. Az alkotóművész készítetteel az MVM OVIT Zrt. számra a 2015-ben először átadott Év Beszállítója díj és Év Alvállalkozója díj plakettjeit.

VIDOR Fesztivál

vidor

Anyíregyházi VIDOR Fesztivál Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja. Az MVM OVIT Zrt. regionális telephelyei révén a térségben évtizedek óta jelen van, emellett Nyíregyházán az elmúlt években jelentős energetikai nagyprojektben vett részt. Mint az MVM Csoport meghatározó nagyvállalata küldetésének tartja, hogy a társaságcsoport tagjaként hozzájáruljon a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megőrzéséhez, művészeti programok megvalósításához. Ezért az MVM OVIT Zrt. az elfogadott társadalmi felelősségvállalási irányelvekhez illeszkedően 2014-ben a fesztivál főszponzora, 2015-ben a szponzora volt.

Utazó Vagon kiállítás

vagon

2012-benaz MVM OVIT Zrt. nehézszállító szakembereiirányították és kivitelezték az utazó Vagon Kiállítás elszállítását az ENSZ Holokauszt Emléknapjára, január 27-re a Páva utcai Holokauszt Emlékközponthoz.

Tudomány és oktatás

Innovatív, tudásközpontú társaságcsoport tagjaként az MVM OVIT Zrt. a hosszú távú stratégiai célokkal összhangban részt vesz tudományos és oktatási programok, intézmények működésének elősegítésében, illetve a jövő szakembereinek képzésében, szemléletformálásában.

Az MVM OVIT Zrt. felkarolja azokat a kezdeményezéseket, amelyeknek célja az iparághoz köthető oktatási intézmények munkájának segítése, a szakember-utánpótlás biztosítása: ilyen például a Kandó Alapítványon keresztül évek óta zajló kooperatív főiskolai képzési rendszer támogatása, amelynek keretében az MVM OVIT Zrt.-nél gyakorlati képzésen vesznek részt az Óbudai Egyetem hallgatói.

A szakmai tudás, műveltség, kultúra fennmaradásának és fejlesztésének segítése kiemelt ügyünk, ezért a társaság több éve támogatja az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny megrendezését, azEnergetikai Szakkollégium Egyesületés a paksiEnergetikai Szakközépiskola Szakképzéséért Alapítványa munkáját.

Szakma Sztár Fesztivál

szakma_sztar

Az MVM OVIT Zrt. 2015-ben kiemelt szakmai támogatója volt a nappali tagozatos szakképzésben részt vevő, végzős diákok számára szervezett Szakma Kiváló Tanulója Versenynek és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenynek, valamint a versenyek döntőjének, a Szakma Sztár Fesztiválnak.

Az MVM OVIT Zrt. 1600 fős humánerőforrás-állományából mintegy 1000 fős fizikai beosztású szakszemélyzet végzi a magyarországi átviteli hálózaton a szerelési és karbantartási feladatokat, valamint a paksi atomerőmű villamos és gépészeti karbantartását, hozzájárulva ezzel az ellátásbiztonság fenntartásához.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett versenysorozatot az MVM OVIT Zrt. humán erőforrás területének szakértői és speciális szakterületeinek szakemberei kísérték figyelemmel a döntők helyszínein. A szakemberek három – az MVM OVIT Zrt. tevékenységi köre alapján a társaság számára legfontosabb szakma – az erősáramú elektrotechnikus, a hegesztő és a szerkezetlakatos szekciókban folyó versengést követték nyomon. A versenyek figyelemmel kísérése lehetőséget biztosított arra, hogy a szakemberek átfogó képet kapjanak az országos szakképzés színvonaláról és a versenyzők tudásszintjéről, továbbá kiváló kapcsolatépítési és kapcsolatfejlesztési alkalmat jelentett számukra a szakképző intézményekkel. A tapasztalatok alapján az országos döntők résztvevőinek köre az MVM OVIT Zrt. jövőbeli szakemberigényének fontos merítési forrása lehet.

Április 29-én, az országos döntő után, a Szakma Sztár Fesztiválon a legkiválóbbnak bizonyuló tanulók átvehették az MVM OVIT Zrt. által felajánlott díjakat.

Sport

Nemzetközi kerékpáros versenyek az MVM OVIT Zrt. támogatásával

sport

Kora tavasszal és nyáron a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség szervezi hazánk két legnagyobb profi kerékpárversenyét, a Visegrád 4 Kerékpárversenyt, valamint a Central European Tourt. A nagyszabású versenyeketaz MVM OVIT Zrt.évek óta szállítójárművek biztosításával támogatja; a Szállítási üzem munkatársai pótkocsis tehergépjárművekkel a versenyek lebonyolításához szükséges kordonokat szállítják a rajt- és célállomások helyszíneire.

Karitatív tevékenység

A magyarországi energetikai szektor nagyvállalataként az MVM OVIT Zrt.megkülönböztetett figyelmet fordít a szociális, karitatív szerepvállalásra, a hátrányos helyzetűek támogatására, kiemelten kezelve a rászoruló gyermekek támogatását.

Transzformátor felszerelése a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének

transzformator

Új transzformátort szerelt fel és helyezett üzembe az MVM OVIT Zrt. a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete közösségi telepén. A 10/0,4 kV-os, 160 kVA teljesítményű berendezést a Siemens Zrt. közreműködésével adományozta a társaság a közösségi ház felújítási programjának.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete érdekvédelmi szervezetként azért jött létre, hogy képviselje és összefogja a régióban élő, többgyermekes magyar családokat. Az egyesület a Borzsa folyó melletti Kovászón, egy korábbi ingatlanegyüttes területét megvásárolva kívánja létrehozni közösségi házát, jövőbeni rendezvényei helyszíneként. Az ingatlanok komoly felújításra szorulnak, azonban a munkálatok megkezdésének legfontosabb feltétele volt, hogy megoldódjon a terület villamosenergia-ellátása a transzformátor pótlásával.

A határon túli egyesület 2014 májusában fordult kérésével az MVM OVIT Zrt.-hez, melynek célja elnyerte a vállalat támogatását. A berendezést szeptemberben szállították a helyszínre, az MVM OVIT Zrt. ezt követően szerelte fel és helyezte üzembe a transzformátort, illetve a szükséges primer és szekunder berendezéseket, a helyi előírásoknak és vonatkozó szabványoknak megfelelően.

Környezetvédelem és fenntarthatóság

A környezetvédelmi,fenntarthatósági felelősségvállalás nemcsak társadalmi, hanem gazdasági szempontból is alapvetően fontos. Az MVM OVIT Zrt. gazdasági tevékenységeit környezetével, a környezeti értékekkel összhangban végzi, ezzel is biztosítva a fenntartható fejlődést. Ennek megfelelően a társaság támogatja a fenntarthatóságot szolgáló programok, fejlesztések, innovációk létrejöttét.

trabant
A TribridTrabant részvétele az MVM OVIT Zrt. támogatásával az Energia 2.0 futamon

 

Az elektromos hajtású TribridTrabant nagy sikert aratott az MVM szervezésében Budapesten lezajlott Energia 2.0 futamon, ahol alternatív hajtású járművek versengtek a nézők kegyeiért. 2011. szeptember 17–18-án szombaton és vasárnap csodaszép időben és helyeken, a Hősök terén, az Andrássy úton és az Operaház előtt érdeklődők sokasága tanulmányozhatta az autót, és faggatta az alkotókat a jármű paramétereiről. A szombaton megtartott városi felvonuláson, ahol kizárólag alternatív hajtású járművek vehettek részt, a TribridTrabi is büszkén hirdette: bizony lehet füst és zaj nélkül is autózni. Az autó egy baráti csapat munkája által kapta új, elektromos hajtását. A négyfős team két tagja az MVM OVIT Zrt. munkatársai, akik társaikkal szabadidejükben a huszonéves kasztniba modern, csendes hajtásláncot építettek, majd alkotásukat Tribrid Trabantnak nevezték el.

A különleges mű(szaki)alkotásra a média is felfigyelt: 2010-ben a Magyar Televízióban, a Kossuth Rádióban, az Autó-Motor című szaklapban interjúk, tesztek jelentek meg, 2011-ben pedig több tévéadó is tudósított a masináról. Az MVM OVIT támogatásának köszönhetően a versenyt megelőzően a jármű új ólomsavas akkucsomagot kapott, amely nélkül – a csapattagok szerint –a szép siker nem jöhetett volna létre.

Regionális projektek támogatása

Az MVM OVIT Zrt.-nek Magyarország számos pontján vannak telephelyei, ezért működési területe közvetlen közelében évről-évre igyekszik hozzájárulni a regionális, illetve helyi közösségi célok eléréséhez.

Így regionális alapokon támogatja évről-évre a budapesti telephelye szűkebb környezetének polgárai számára évről-évre megrendezett programsorozat, az Újpalotai Napok megrendezését. Ugyanígy Keszthelyen a Keszthelyi Kilométerek futóverseny, Pakson a Daróczy-virtusúszás megrendezését támogatta több éven keresztül a társaság.

Munkavállalói önkéntesség

A karitatív célú társadalmi szerepvállalás része, hogy az MVM OVIT Zrt. önkéntes munkavállalói jótékonysági akciókat is szervez, hiszen fontos cél, hogy a munkatársak hozzájárulhassanak a társadalmi célok megvalósításához. Az önkéntes akciók lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkavállalói szolidaritás és összefogás egy-egy fontos kezdeményezés érdekében teret kaphasson.

 

Öltözz Pirosba!

piros.jpg.pagespeed.ce.67XRTX7hBL

 

Az MVM OVIT Zrt. munkavállalói 2016-ban immár negyedik alkalommal csatlakoztak a február 13-ai Öltözz Pirosba!jótékonysági célú kezdeményezéshez, amellyel a pécsi Dóri Házat (az első magyar gyermekhospiceházat) támogatták.

Pirosba öltöztek a kollégák az MVM OVIT Zrt. minden telephelyén, és pénzadományokkal járultak hozzá a Dóri Ház további működtetéséhez Az MVM Csoport legnagyobb vállalatainak többsége részt vett a jótékonysági akcióban.

A Dóri Ház munkatársai segítenek a kórházból kikerülő gyermekek ellátásában, és támogatást biztosítanak a családok otthonában is. Nem engedik el azoknak a gyermekeknek a kezét sem, akiknek életéből már kevés van hátra. Könnyebbé teszik a gyermek és a család utolsó közös napjait, és védett körülményeket biztosítva, szakemberek bevonásával segítik a családot az elbúcsúzásban, a gyász időszakában és életük további éveiben is.

Ajándékgyűjtés

IMG_0812

Az év végéhez kapcsolódva 2014 óta az MVM OVIT Zrt. önkéntes munkavállalói ajándékgyűjtő akciót szervez az Egyesület a Remény kis emberei közösségért nevű szervezeten keresztül nehéz sorsú gyermekek részére. Az ajándékgyűjtésbe a társaság minden telephelye bekapcsolódik.

A gyerekek számára az MVM OVIT Zrt. munkatársai által összegyűjtött ajándékcsomagokat a jótékonysági szervezet még karácsony előtt eljuttatja magyarországi és határon túli gyermekotthonok kis lakói számára.